marți, 17 martie 2015

Fără autorizație de construire

Lucrarile de constructii sunt permise numai pe baza unei autorizatii de construire, dupa cum reglementeaza Legea nr. 50/1991.
 Autorizatia de construire se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren si/sau constructii), cu respectarea prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.
 Sunt, insa, si o serie de cazuri in care nu este necesara o autorizatie de construire.
Astfel, dupa cum se precizeaza in reglementari, se pot executa fara autorizatie de construire lucrarile care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora.
 Este vorba de urmatoarele tipuri de constructii:
 -reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 -zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
 -reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
-reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 -reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
 -lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 -lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
 -lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.
 De asemenea, nu aveti nevoie de autorizatie nici daca faceti reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate. Acelasi lucru este valabil si pentru reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, precum si pentru zugraveli si vopsitorii interioare.

Niciun comentariu: