marți, 3 martie 2015

Normele anuale pe venit în 2015

Potrivit datelor oferite de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice, cea care administreaza si Fiscul botoșănean, la nivelul regiunii au fost aprobate Normele anuale de venit pe anul 2015, pentru activitati agricole desfasurate individual sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica pe raza judetelor moldovene.
 Normele anuale de venit pentru activitati agricole desfasurate individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, aplicabile in anul fiscal 2015, sunt afisate pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala portalul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice /Asistenta contribuabili/Informatii curente/Informatii utile/Norme de venit sau la adresa de internet: https://static.anaf.ro/static/10/Botosani/bt1_129.htm.
 Se stabilesc norme de venit pentru veniturile din activitati agricole obtinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea; cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.
 Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine, fiind propuse de entitatile publice mandatate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotarare a Guvernului, si se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.
 Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
 In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din desfasurarea a doua sau mai multe activitati agricole pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, organul fiscal competent stabileste venitul anual prin insumarea veniturilor corespunzatoare fiecarei activitati.
Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta valoarea anuala a normei de venit, raportata la cele 12 luni ale anului.
 Obligatia anuala de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiei anuale, prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei de calcul. In cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza de norma de venit sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar si nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta o treime din salariul de baza minim brut pe tara.
Persoanele care realizeaza venituri din activitati agricole nu datoreaza contributia de asigurari sociale (CAS), in conformitate cu prevederile art.296^23 alin.(1) Cod Fiscal.
Contribuabilul care desfasoara o activitate agricola pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie (formularul 221) la organul fiscal competent, pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs.
 In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent revine asociatului care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice in cadrul aceluiasi termen.
Anexa declaratiei depusa de asociatul desemnat va cuprinde si cota de distribuire ce revine fiecarui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
 Plata impozitului anual pe venit si a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite conform deciziei de impunere anuale se efectueaza catre bugetul de stat in doua rate egale, astfel: 50% pana la data de 25 octombrie inclusiv; 50% pana la data de 15 decembrie inclusiv.
 Impozitul pe venit se vireaza la bugetul de stat si din acesta nu se distribuie cote defalcate catre bugetele locale.

Niciun comentariu: