joi, 12 martie 2015

Viza carnetului de rentier

Rentierii milenceni trebuie să se prezinte, până la 31 august, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014.
 Pentru vizarea carnetelor de rentier agricol, agricultorii se pot prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice, a unei curatele sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
Aceştia vor prezenta următoarele documente:
 carnetul de rentier agricol,
 contractul de arendare,
 actul de identitate în original,
 un document pentru coordonate bancare
 şi decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată pentru gradele de invaliditate I şi II, în original şi copie.
 Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului.
 În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2014 poate fi încasată de moştenitorii săi.
 Renta poate fi ridicată de moştenitori dacă, până la 31 august 2015, aceştia vor depune la oricare centru judeţean APIA următoarele documente:
carnetul de rentier al defunctului,
 certificatul de deces (original şi copie),
 actul de succesiune – certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor,
certificat de legatar,
 hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula “definitivă şi irevocabilă” (original şi copie),
 cartea de identitate a moştenitorului,
declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei agricole datorată rentierului
, un extras de cont pe numele solicitantului.
 Programul de rentă viageră agricolă a fost instituit în anul 2005, fiind o formă de încurajare a arendării şi vânzării terenurilor agricole pentru vârstnicii posesori care, la vremea respectivă, aveau vârsta de 62 de ani.
Programul s-a derulat pe parcursul a cinci ani, până în 2010, iar vârstnicii care s-au înscris atunci beneficiază anual, în cazul în care mai sunt în viaţă, de echivalentul a 100 de euro la hectar, pe toată durata vieţii, pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat, respectiv de 50 de euro anual pentru fiecare hectar de teren agricol intravilan arendat.

Niciun comentariu: