miercuri, 20 mai 2015

Termen: 25 Mai

Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Botoșani informeazã cã, luni, 25 mai, este ultima zi pentru depunerea formularului 230 – «Cerere privind destinatia sumei reprezentând pânã la 2% din impozitul anual pe venituri din salarii si asimilate salariilor».
Formularul se depune de cãtre persoanele fizice care au realizat în anul 2014 venituri din salarii si asimilate salariilor si îsi exercitã optiunea de virare a sumei de 2% din impozitul anual pentru sustinerea entitãtilor nonprofit sau unitãtilor de cult.
 De asemenea, persoanele fizice care realizeazã venituri în bani si/sau în naturã din: activitãti independente, activitãti agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real, pisciculturã si silviculturã, operatiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, si orice alte operatiuni similare îsi pot exercita optiunea de virare a sumei de 2% din impozitul pe venit anual, cãtre entitãtile nonprofit care se înfiinteazã si functioneazã în conditiile legii si cãtre unitãtile de cult prin depunerea formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate din România“.
 Optiunea de virare a sumei de pânã la 2%, se face cãtre o singurã entitate nonprofit sau unitate de cult. Formularele 200 si 230 se pot obtine direct de la sediul unitãtilor fiscale sau pot fi descãrcate de pe website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro.
 Formularele 200 si 230 se pot depune la ghiseul unitãtii fiscale în a cãrei razã teritorialã contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferitã de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
 Formularele 230 si 200 se pot depune si on-line.
Transmiterea on-line se va face de la adresa www.e-guvernare.ro, dacã contribuabilul dispune de un certificat digital calificat.
 Detinãtorii de certificate digitale calificate pot transmite formularele si pentru alti contribuabili, prin înregistrarea ca împuterniciti fiscali urmând procedura de înregistrare a documentatiei si a formularului 150 la organul fiscal.

Niciun comentariu: