miercuri, 10 iunie 2015

Achizițiile publice - doar online!

Achiziţiile publice la proiectele cu fonduri europene destinate mediului rural vor fi realizate doar online din data de 6 iulie.
Noua procedură de lucru privind achiziţiile private derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 a fost finalizată de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
Până acum, acest modul de achiziţii on-line al AFIR era destinat beneficiarilor şi furnizorilor din cadrul proiectelor cu fonduri europene.
 Din 6 iulie, chiar şi pentru servicii de consultanță și servicii pentru întocmirea studiilor de fezabilitate, cu o valoare mai mare de 15.000 euro, solicitanţii trebuie să deruleze on-line procedura de achiziţi, înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR.
 Reprezentanţiii Agenţiei menţionează că, până pe 6 iulie 2015, solicitanţii de fonduri nerambursabile vor derula achiziţiile private conform prevederilor procedurale anterioare, respectiv publicarea în ziar a unei invitaţii de participare şi primirea de către solicitant a minimum trei oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar.
 AFIR precizează că procedura on-line se aplică pentru toate achiziţiile derulate în cadrul PNDR 2014-2020 şi este valabilă pentru adjudecarea contractelor de achiziţii de servicii, bunuri (cu sau fără montaj) şi de execuţie de lucrări. În vederea derulării on-line a procedurilor de achiziţii, beneficiarii privaţi, ofertanţii şi, după 6 iulie 2015, şi solicitanţii au obligaţia să se autentifice pe pagina oficială de internet a AFIR (www.afir.info), în secţiunea destinată depunerii on-line.
 „În conformitate cu prevederile Manualului de procedură, contractele mai mari de 15.000 euro fără TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selecție de oferte cu condiția publicării pe site-ul www.afir.info a unei invitații de participare, a dosarului cererii de oferte și a primirii on-line de către beneficiarul privat a minim 2 oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar al ofertanţilor. Ofertele conforme trebuie să se încadreze în valoarea licitată corespunzătoare din bugetul indicativ – Anexa III la contractul de finanțare.
 Invitația de participare trebuie înregistrată în Registrul de intrări - ieșiri al beneficiarului privat. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de minim 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina oficială a AFIR“, arată un comunicat AFIR.
 AFIR avertizează că este interzisă divizarea achiziţiilor de servicii, bunuri sau lucrări a căror valoare depăşeşte 15 mii euro în contracte mai mici pentru a fi evitată procedura selecţiei de oferte.
 În cazul contractelor mai mici sau egale cu 15 mii euro, beneficiarul poate opta pentru aplicarea procedurii cu o singură ofertă sau cea on-line.
 „În acest caz beneficiarul privat depune spre verificare și avizare numai contractul, Anexa IV – declarația pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese și certificatul constatator emis de ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre acționariatul ofertantului și beneficiar“, menţionează AFIR.
 Dosarele de achiziţie pentru proiectele cu achiziții simple ale beneficiarilor privați se verifică on-line la nivelul Oficiilor judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
 La nivelul Centrelor Regionale vor fi verificate on-line dosarele de achiziții pentru proiectele cu achiziții complexe ale beneficiarilor privați, iar „la nivelul AFIR se verifică dosarele de achiziții pentru proiectele beneficiarilor privați cuprinse în eșantionul de verificare pe teren“.

Niciun comentariu: