miercuri, 3 iunie 2015

Evaluare Națională. Clasa a VI-a. Matematică și Științele naturii

Marţi, 2 iunie, absolvenţii clasei a VI-a au susţinut proba la Limbă şi comunicare, iar miercuri au dat testare la Matematică şi ştiinţele naturii.
Evaluările au durat 60 de minute şi pe baza rezultatelor obţinute de elevi la această evaluare, profesorii, părinţii şi copiii vor avea o primă discuţie referitoare la tipul de liceu pentru care elevul are competenţe, abilităţi, înclinaţii, cunoştinţe, date native şi înclinare firească.
Elevul poate fi orientat în acest fel spre o şcoală profesională, liceu teoretic sau tehnologic.
Profesorii sunt obligaţi ca, în urma rezultatelor, să realizeze pentru fiecare elev la care a identificat probleme - un plan de învăţare.
 Subiectele vor fi împărţite de către un profesor care nu predă la clasa respectivă şi acesta este asistat de un alt profesor, care de asemenea nu are ore la elevii evaluaţi.
 Candidații la Evaluarea Naționala nu au voie sa intre in sălile de examen cu „ghiozdane, rucsacuri, sacose, poșete si altele asemenea, candidații având obligația de a lasă obiectele menționate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia din unitatea de învățământ in acest scop”.
 Elevii ce refuza depozitarea acestor obiecte nu vor fi primiți in examen.
 Elevilor li se interzice să aibă, in sălile de examen, asupra lor, „in obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, in penare si altele asemenea sau in băncile in care sunt așezați in sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cârti, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor”.
 De asemenea, în timpul examenului, elevii nu au voie sa vorbească intre ei, sa copieze, sa transmită foi sau materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notițe.


Niciun comentariu: