vineri, 5 iunie 2015

Proiecte tip de finanțare

Fermierii milenceni care sunt interesați să acceseze măsurile de finanțare disponibile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 au la dispoziție câteva proiecte-tip elaborate de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (ICEADR).
 “Pentru a veni ȋn sprijinul fermierilor interesaţi să acceseze sub Măsurile 4.1, 6.1 și 19.1, ICEADR a întocmit proiecte-tip, menite a-i susține pe beneficiari, și intenţionează să le pună la dispoziţia solicitanților în mod gratuit.
 Prin elaborarea proiectelor tip s-a urmărit să se creeze modele de ferme pentru producătorul agricol din sectorul agricol vegetal și legumicultură (solarii) precum și modele de ferme pentru instalarea tinerilor fermieri”, a comunicat Institutul.
 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 -2020 a fost adoptat oficial de către Comisia Europeană. PNDR va sprijini modernizarea a aproximativ 3.400 de ferme şi cooperative, dezvoltarea a peste 30.000 de ferme mici, precum şi instalarea în zona rurală şi începerea activităţii pentru peste 9.400 de tineri fermieri.
 De asemenea, competenţele în domeniul agricol vor fi consolidate prin formarea a aproximativ 184.000 de persoane, în cadrul celor două priorităţi menţionate anterior.
 În ceea ce priveşte prioritatea “Incluziune socială şi dezvoltare locală în zonele rurale”, se vor crea aproape 27.000 de locuri de muncă în zonele rurale şi vor fi sprijinite crearea şi dezvoltarea a 3.000 de întreprinderi neagricole.
Aproximativ 27% din populaţia rurală va beneficia de investiţii de îmbunătăţire a infrastructurii rurale.
 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunţat că noul PNDR este mult mai simplu de accesat faţă de cel precedent.
 Cu alte cuvinte, pentru a facilita depunerea dosarelor de investiţii, AFIR a redus numărul de documente pe care beneficiarii trebuie să le prezinte, atât în etapa de depunere a cererii de finanţare, cât şi în etapa de implementare a proiectului.
 Astfel, s-a redus numărul documentelor solicitate la depunerea dosarelor, prin eliminarea anumitor acte, cum ar fi: raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă, certificat ONRC, certificat de înregistrare, adeverinţă privind numărul de animale deţinute.
 Și numărul hârtiilor solicitate a scăzut, pentru că anumite documente vor fi solicitate la momentul contractării, şi nu la momentul depunerii cererii de finanţare, de exemplu: certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale sau acordul de mediu cu studiu de impact.
 Mai mult, proiectul tehnic va fi depus la semnarea contractului de finanţare, astfel încât beneficiarul nu trebuie să mai cheltuiască bani pentru întocmirea acestuia dacă nu are siguranţă că va beneficia de cofinanţarea europeană nerambursabilă.
 Cererea de finanţare poate fi depusă online, dar dosarele se pot depune și în format tipărit.

Niciun comentariu: