vineri, 5 iunie 2015

Ghidul solicitantului

Din luna iunie, fermele mici au bani la dispoziție pentru a se dezvolta, iar procentul de finanțare nerambursabilă este de 100%.
 Ghidul solicitantului pentru Sub-măsura 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” a fost dat în consultare publică de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
 Principiul finanţării nerambursabile pe aceasă Sub-măsură este transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici cu potenţial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum şi de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei acestora. Menționăm că sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 sau 5 ani (perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.
 Potrivit documentelor oficiale, sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă, în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului- la semnarea Deciziei de Finanțare și 25% se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri.
 Un aspect important îl reprezintă faptul că toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată perioada contractului de finanțare, inclusiv în perioada de monitorizare.
 AFIR avertizează că va proceda la recuperarea sprijinului acordat, în mod integral, dacă planul de afaceri nu este implementat corect de către beneficiar, şi în mod proporțional cu obiectivele nerealizate.
 Toate proiectele depuse într-o lună calendaristică, care au punctajul estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate corespunzator lunii respective, vor fi evaluate de către AFIR.
 Celelalte proiecte vor fi evaluate în lunile următoare, atunci când punctajul estimat (autoevaluare/pre-scoring) va deveni mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzator lunii respective și vor intra în competiție cu proiectele depuse în lunile respective.
 Ministerul Agriculturii a precizat că toate măsurile de finanțare din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 se vor deschide în decursul lunii iunie.

Niciun comentariu: