joi, 23 iulie 2015

Adolescenții pot desfășura activități ca zilieri

Adolescenţii care au cel puţin 15 ani pot desfăşura activităţi ca zilieri, pe timpul vacanţei de vară, cu acordul părinţilor.
 Pe timpul vacanţei de vară, adolescenţii care vor să câştige bani de buzunar pot lucra cu ziua, dacă au 16 ani, sau 15 ani, dar cu acordul părinţilor.
 Conform legii, o persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.
 Prin excepţie de la aceste prevederi, minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali.
 Lucrătorii minori au voie să desfăşoare, ca zilieri, numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă, astfel, nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie şi nu le este periclitată starea de sănătate. Zilierii pot presta activităţi în multiple domenii, printre care agricultură, silvicultură, pescuit, comerţ sau publicitate.
Beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei.
 Începând cu data de 1 iulie, zilierii trebuie plătiţi cu cel puţin 6,1 lei pe oră.
 Tinerii care frecventează o formă de învăţământ pot lucra şi cu un contract de muncă pe durată limitată în timpul vacanţelor.
 Un avantaj pentru angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilite potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi, este acela că beneficiază de un stimulant financiar lunar, care este egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, respectiv 500 lei.
 Acesta se acordă la cererea angajatorului, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elevii şi studenţii în cauză, pe perioada vacanţei.
 Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.
 În vederea acordării stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie o convenţie cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoșani
, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor.

Niciun comentariu: