marți, 7 iulie 2015

Noile reguli de construcție

Toate persoanele care vor să-şi construiască locuinţe, inclusiv la ţară, vor fi nevoite să angajeze un diriginte de şantier care să verifice calitatea lucrărilor.
 Obligaţia se regăseşte într-un act normativ publicat în Monitorul Oficial.
În cazul lucrărilor care vor fi făcute fără ca proiectele tehnice să fie verificate de specialişti atestaţi, amenzile vor fi cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei.
 În vechiul act normativ se preciza că mediul rural şi satele ce aparţin oraşelor sunt exceptate de aceste reguli.
 Concret, şi cei care construiesc case la ţară sau care fac lucrări de intervenţie la locuinţele existente vor fi obligaţi să angajeze diriginţi de şantier autorizaţi, chiar dacă clădirea va avea doar parter sau parter cu un etaj. În plus, de verificarea calităţii lucrărilor se vor ocupa şi responsabilii tehnici cu execuţia.
 Pe deasupra, proiectele, execuţia lucrărilor şi a construcţiilor vor fi expertizate tehnic de către experţi tehnici atestaţi.
 La ţară, proiectele tehnice nu vor fi controlate pentru casele care au doar parter
. “Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor.
Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnica”, se arată în noua lege.
 Cu alte cuvinte, instituţiile statului vor veni să controleze lucrările, prin intermediul personalului Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC).
 De la aceste verificări vor fi exceptate, totuşi, locuinţele unifamiliale care au doar parter şi anexele gospodăreşti ale persoanelor fizice, aflate în mediul rural şi în satele ce ţin de municipii şi oraşe.
De asemenea, inspectorii nu vor controla nici construcţiile provizorii şi lucrările care se pot face fără a fi necesară o autorizaţie de construire.
 Mai mult, noua lege dispune că investitorii sau proprietarii vor trebui să vireze o anumită sumă de bani către ISC.
 Mai exact, suma va fi echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea autorizată (fără TVA) a lucrărilor pentru realizarea locuinţelor noi şi a lucrărilor de intervenţie la casele existente.
 Noile reguli se aplică din data de 31 august 2015.

Niciun comentariu: