miercuri, 30 septembrie 2015

Ajutoare alimentare

Peste 70 mii de botoșăneni vor beneficia de ajutoarele alimentare europene care vor fi acordate prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).
 Este o creştere cu peste 23 mii de persoane a numărului de beneficiari care au primit acest tip de ajutoare în 2014.
 Creşterea numărului de beneficiari se datorează introducerii unei noi categorii de persoane care pot primi aceste alimente, respectiv a persoanelor fără venituri sau ale căror venituri nete lunare sunt de până la 450 lei/persoană/lună.
 În urma consultării bazelor de date ale serviciilor publice şi autorităţilor locale care getionează categoriile de beneficiari eligibili a rezultat un număr de 73.347 beneficiari.
 La nivel naţional a fost stabilită cantitatea de alimente ce trebuie achiziţionată iar în prezent se află în derulare procedura de achiziţie publică.
 La nivelul localităţilor au fost identificate locaţiile care vor fi folosite de primării pentru a depozita alimentele şi au fost desemnate persoanele responsabile cu gestionarea acestora.
 Grupul judeţean de lucru poate efectua acţiuni de control la livrarea/recepţia sau distribuţia ajutoarelor alimentare.
 În baza rapoartelor de control, poate sesiza instituţiile statului pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate, datorate lipsurilor în gestiune, distribuţiei neconforme către persoane neeligibile, deteriorării cutiilor cu ajutoare alimentare, degradării calităţii ajutoarelor alimentare prin depozitare necorespunzătoare, sustragerilor favorizate de neasigurarea unor condiţii corespunzătoare de pază.
 De asemenea, reprezentanţii Protecţiei Consumatorilor vor asista autorităţile locale la verificarea condiţiilor de calitate, ambalare, inscripţionare şi termene de valabilitate ale produselor din cutii. Noile reguli privind derularea POAD se referă şi la situaţiile în care, după distribuirea către beneficiarii de pe listele iniţiale şi cele suplimentare, primăriile rămân cu stocuri de alimente.
 Au fost stabilite etape succesive, respectiv compensare între localităţi din interiorul judeţelor unde sunt stocuri excedentare cu cele unde solicitările eligibile nu au fost acoperite. În a doua etapă se pot face compensări între localităţi din judeţe diferite, în ambele cazuri fiind nevoie de acordul şi coordonarea Instituţiei Prefectului.
 Dacă la nivelul unei localităţi rămân pachete alimentare neacordate, acestea vor fi redistribuite în limita de maxim două cutii/persoană, având prioritate persoanele singure.

Niciun comentariu: