luni, 7 septembrie 2015

Amenzi sau închisoare pentru părinți!

Codul penal prevede închisoare de la trei luni la un an sau amenzi  pentru părinții (dar și pentru persoana căreia îi este încredințat copilul) care își retrag sau își împiedică copiii în mod nejustificat, să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu!
 Iar în momentul de față, învățământul general obligatoriu este, potrivit Legii învățământului, de 11 clase, incluzând învățământul primar, gimnazial și primii doi ani din învățământul secundar superior. Codul penal prevede însă și „păsuirea” părintelui inculpat: „Dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor, instanța dispune, după caz, amânarea aplicarii pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta”.
 Dreptul la educație al copiilor este unul din drepturile fundamentale ale acestora reglementate de Legea nr. 272/2004, care spune că „orice copil are dreptul să primească o educație care să-i permita dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale”, iar parinții sunt cei care aleg felul educației ce va fi dată copiilor lor.
Tot părinții sunt obligați prin lege să-i înscrie la școală, și să se asigure că aceștia vor frecventa constant cursurile.
 E bine de știut că Legea 272/2004 prevede și amenzi în cazul nerespectării drepturilor copilului de către părinți.
 Sancțiunile contravenționale sunt cuprinse între 500 și 10.000 de lei și sunt împărțite, conform actului normativ amintit, în trei categorii.
 Astfel, amendă de la 500 la 1000 lei se aplică pentru: orice metodă prin care un copil e dat cu scopul exploatării prin muncă; părinții care nu notifică autoritățile că pleacă la muncă în străinătate și nu desemnează persoana în grija căreia lasă copilul; cei care nu anunță poliția în maxim 24 de ore de la constatare, cu privire la dispariția copilului de la domiociliu; neparticiparea la ședințele de consiliere psihologică efectuate de specialiști ai DGASPC, în cazul copiilor care săvârșesc fapte penale dar nu răspund penal.
 Amenzi cu valori cuprinse între 2500 și 5000 de lei pot primi cei care nu iau măsuri pentru prevenirea înlesnirii și practicării cerșetoriei de către copil.
Nu în ultimul rând, sunt sancționate cu amenzi de la 5000 la 10.000 lei acțiunile de natură să afecteze imaginea publică a unui copil sau dreptul acestuia la viață intimă, privată și familială.
Aceleași amenzi se dau și în cazul folosirii sau expunerii copiilor cu scopul obținerii de avantaje sau pentru influențarea deciziilor autoritaților.
 Părinții trebuie să știe că, potrivit actelor normative în vigoare, au obligația de a respecta în principal, zece drepturi fundamentale ale copiilor:
# dreptul la identitate dreptul de a menține relații cu părinții și rudele; dreptul la educație;
#dreptul de a menține relații cu părinţii, în caz de separare; dreptul la imagine;
 #dreptul la libertate de exprimare;
 #dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie;
 #dreptul la respectarea personalității și individualității;
 #dreptul de a crește alături de părinți; dreptul la sănătate și bunăstare.

Niciun comentariu: