luni, 7 septembrie 2015

Verificări de Asistență Socială

Inspectorii Serviciilor Publice de Asistență Socială (SPAS) din cadrul primăriilor încep verificările la domiciliul copiilor care au ambii parinți, sau părintele unic susținător, plecați la muncă în străinătate. Vizite periodice vor fi făcute și la domiciliul copiilor care au revenit în țară după cel puțin un an petrecut în străinătate, alături de părinți.
 Actele normative care legiferează aceste controale au intrat în vigoare începând cu această lună. Primul lucru care va intra în vizorul inspectorilor SPAS este acela dacă părinții, înainte de a pleca, au desemnat o rudă care să se ocupe de întreținerea copilului în lipsa lor, și dacă aceasta îndeplinește condițiile impuse de lege.
 Totodată, vor fi controlate performanțele școlare, starea de sănătate a copiilor precum și anturajele acestora
. La nivelul județului Botoșani, inspectorii SPAS-urilor primăriilor din județ vor trebui să facă vizite la aproximativ 2800 de copii înregistrați ca având un părinte sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.
 Actul normativ care reglementează acest lucru este Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.
 Potrivit actului normativ amintit, în cazul în care inspectorii SPAS constată că nu a fost desemnată de instanță nicio rudă pentru a avea grijă de copil, cea care se ocupă totuși de acest lucru va fi informată că Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului o obligă ca în termen de 48 de ore de când ia copilul spre îngrijire să anunțe despre acest lucru autoritatea administrației publice locale în a cărei rază administrativ teritorială își are domiciliul.
 La vizita inspectorilor SPAS, persoana care crește și îngrijește un copil cu părinții plecați în străinătate trebuie să dovedească faptul că ține legătura cu aceștia și are obligația de a pune la dispoziția inspectorilor toate informațiile despre adresa de contact a respectivilor părinți.
 „Persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil cu părinte/părinți plecat/plecați la muncă în străinătate are obligația de a pune la dispoziția serviciului public de asistență socială toate datele și informațiile pe care le deține cu privire la adresa la care pot fi contactați părinții în străinătate și de a face dovada că menține legătura cu aceștia”, prevede actul normativ.
 În urma vizitelor și a rezultatelor cuprinse în raport, reprezentanții SPLAS-urilor dar și ai unităților școlare sunt împuterniciți de lege să ia o serie de măsuri.
 Astfel, dacă se constată că randamentul școlar al copilului cu părinții plecați în străinătate este în scădere, învățătorul/dirigintele copilului este obligat să ceară sprijinul consilierului școlar.
 Dacă după trei luni de la înscriere, situația școlară și integrarea copilului în mediul școlar nu se îmbunătățesc, acesta trebuie să solicite sprijinul consilierilor școlari ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională.
 În situația în care există suspiciuni cu privire la starea emoțională a copilului, reprezentantul SPAS trebuie să ceară sprijinul unui psiholog, pentru includerea într-un program de consiliere.
 Dacă reprezentantul SPAS are suspiciuni că există situații de abuz, neglijare sau rele tratamente, acesta trebuie să sesizeze de îndată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).
 Sprijinul DGASPC dar și al școlii la care este înscris copilul va fi solicitat în cazul în care se constată afilierea copilului la un grup de prieteni cu comportament infracțional.
 Dacă se constată degradarea sănătății copilului, reprezentantul SPAS contactează medicul de familie și solicită sprijinul acestuia pentru verificări medicale.

Niciun comentariu: