marți, 8 septembrie 2015

Doar cu adeverința de asigurat

Persoanele asigurate care nu au intrat încă în posesia cardului îşi pot ridica o reţetă de la farmacie pe baza unei adeverinţe de asigurat.
 Cardul de sănătate trebuie prezentat obligatoriu la fiecare control, de la 1 septembrie 2015, însă milenceni nu au intrat încă în posesia acestui document.
 Cu toate acestea, persoanele care încă nu au primit cardurile pot beneficia atât de reţete, cât şi de alte servicii medicale.
 În acest sens, reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) au precizat care sunt situaţiile în care se pot elibera reţete fără card.
În situaţia în care prescripţia medicală electronică este ridicată din farmacie de către asiguratul beneficiar al prescripţiei, eliberarea se poate face în baza cardului de sănătate sau în baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de trei luni, pentru persoanele care refuză în mod expres cardul de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă, dar şi a cărţii de identitate, pentru a se putea completa datele de identificare.
 De asemenea, un pacient poate ridica o reţetă în baza adeverinţei înlocuitoare a cardului de sănătate, pentru asiguraţii cărora urmează să li se emită card, sau în baza documentului rezultat prin accesarea de către farmacie a site-ului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru verificarea calităţii de asigurat, ori în baza adeverinţei de asigurat eliberată de CNAS, în cazul în care pe site persoana nu figurează cu starea de asigurat.
 În alte situaţii, reţetele mai pot fi ridicate şi în baza cardului european sau în baza paşaportului pentru cetăţenii străini ori pentru beneficiarii de formulare europene.
 Pentru copiii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, reţetele pot fi ridicate în baza cărţii de identitate. În situaţia în care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de către un împuternicit, eliberarea prescripţiei se face în baza cardului naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau în baza cărţii de identitate ori a paşaportului împuternicitului.

Niciun comentariu: