miercuri, 18 noiembrie 2015

Angajatorii decid!

Agenţii economici botoșăneni vor hotărî care sunt profesiile pe care elevii le vor învăţa în şcolile care organizează învăţământ profesional.
 Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) speră ca, în acest fel, să se creeze o corelaţie între cerinţele de pe piaţa muncii şi pregătirea profesională a absolvenţilor.
Tocmai pentru că societăţile au un cuvânt important de spus în compatibilizarea ofertei pieţei muncii cu oferta şcolilor, acestea sunt rugate să propună şi să comunice Inspectoratului Şcolar  calificările pentru care au nevoie de personal.
 Cifra de şcolarizare se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, precum şi pe baza solicitărilor operatorilor economici.
Ţinând cont de aceste prevederi, Inspectoratul Şcolar trebuie să adapteze proiectul cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 la solicitările operatorilor economici.
Operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional de 3 ani, pentru anul şcolar 2016-2017, pot transmite către IŞJ, până la data de 11 decembrie 2015, solicitarea de şcolarizare pe calificări şi număr de locuri.
IŞJ colectează şi centralizează solicitările primite, le analizează în consiliul de administraţie şi stabileşte unităţile de învăţământ care pot asigura formarea profesională conform cererii agenţilor economici.
 Ulterior, unităţile de învăţământ stabilite de IŞJ au obligaţia de a încheia contracte-cadru cu operatorii economici.
Cifrele de şcolarizare propuse de IŞJ pentru anul şcolar 2016-2017 sunt înaintate spre aprobare MECŞ în luna ianuarie 2016.
Procedura şi formularul de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în învăţământul profesional cu durata de 3 ani sunt postate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean.
 Operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2016-2017 vor parcurge următoarele etape: transmit în scris la Inspectoratul Şcolar solicitarea de şcolarizare în învăţământul profesional şi încheie contracte-cadru cu unităţile de învăţământ partenere sau cu unităţile de învăţământ desemnate de Inspectoratul Şcolar.

Niciun comentariu: