marți, 22 decembrie 2015

Gradația de merit 2016

Criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit în sesiunea 2016, dar şi noua formulă de calcul pentru numărul maxim de gradaţii au fost publicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Naţionale.
 Profesorii care au rezultate deosebite în pregătirea elevilor îşi pot depune dosarele în şcolile unde îşi desfăşoară activitatea, în perioada 1-18 martie 2016, iar rezultatele finale vor fi afişate de către inspectoratul şcolar în luna mai. Gradaţia de merit reprezintă 25% din salariul de bază şi se acordă pe o perioadă de cinci ani, începând cu 1 septembrie 2016.
 Acest sprijin financiar se acordă personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control.
 Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, conducere, îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată până la 1 septembrie 2016, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de cinci ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic.
 În situaţia în care personalului didactic i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.
 Personalul didactic din învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2016 poate participa la un nou concurs.
 Dascălii titulari menţinuţi în activitate peste vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2016, beneficiază de gradaţie de merit, pe perioada menţinerii ca titular în învăţământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit.
 Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului.
 Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.
 Evaluarea se face de către inspectoratul şcolar, pentru activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit cuprinsă între 1 septembrie 2010 şi 31 august 2015.
În acordarea gradaţiei de merit se ţine seama de criteriul activităţilor instructiv-educative, criteriul privind performanţele deosebite în inovarea didactică/managerială, criteriul privind participarea la proiecte şi cel privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.

Niciun comentariu: