luni, 8 februarie 2016

O iniţiativă legislativă

O iniţiativă legislativă a fost depusă la Parlament, prin care elevilor care au împlinit vârsta de 14 ani să li se permită să aibă o opţiune personală în ceea ce priveşte ora de religie.
 “Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cererea scrisă a elevului care a împlinit 14 ani, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul care nu a împlinit acea vârstă.
Schimbarea acestei opţiuni se face tot prin cerere scrisă a elevului care a împlinit 14 ani, respectiv a părintelui sau tutorelui legal instituit pentru elevul care nu a împlinit acea vârstă.
 În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situaţia şcolară se încheie fără disciplina religie.
 În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină”, se arată în proiectul depus la Camera Deputaţilor şi aflat în consultare publică.
În varianta actuală a Legii Educaţiei, doar elevii majori au dreptul la opţiune personală.
Pentru elevii minori, această opţiune este asigurată de către părinţi.
 Deputatul a explicat că iniţiativa sa legislativă vine să pună în acord Legea Educaţiei cu prevederile Codului Civil, unde este prevă zut că adolescenţii care au împlinit 14 ani au dreptul să îşi aleagă liberi confesiunea religioasă.
 “În Codul Civil, la articolul 491, punctul II, este stipulat clar că tinerii de 14 ani îşi aleg singuri religia. În acest moment, la orele de religie din învăţământul românesc, religia este prezentată în mod neconfesional, adică se prezintă un cult anume, o credinţă anume. Asta înseamnă că prezenţa la ora de religie este legată şi de anumite convingeri religioase, în sensul de asumare a acelui cult.
Dacă religia s-ar preda în mod neconfesional, deci în mod neutru, această discuţie nu ar mai avea sens.
 Predându-se în mod confesional, este limpede că Legea Educaţiei trebuie pusă în acord cu Codul Civil, astfel încât elevii care au împlinit vârsta de 14 ani să semneze ei acea notificare către şcoală că doresc să urmeze ora de religie, nu părinţii lor.
 Dacă lăsăm pe umerii părinţilor, aşa cum prevede acum Legea Educaţiei, am putea avea situaţia neplăcută în care un elev de 14 ani care vrea să meargă la orele de religie ortodoxă să aibă părinţi atei, care refuză să-i permită să participe la ora de religie”, a declarat deputatul.

Niciun comentariu: