marți, 2 februarie 2016

Pachete de servicii medicale pentru anii 2016 - 2017

Pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost publicat proiectul de hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016- 2017.
În prezent, persoanele asigurate în condiţiile legii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare. Pachetul de servicii de bază cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii.
 Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat au dreptul la un pachet de servicii minimal care cuprinde servicii medicale ce se acordă numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lehuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie.
 Pachetul minimal şi pachetul de bază cuprind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale la care au dreptul cetăţenii în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România. Proiectul de hotărâre care reglementează condiţiile acordării serviciilor medicale în următorii doi ani prevede o serie de schimbări, începând din acest an.
 La nivelul asistenţei medicale primare au fost introduse reglementări privind eliberarea avizelor epidemiologice pentru re(intrarea) în colectivitate a preşcolarilor şi elevilor, iar eliberarea adeverinţelor medicale pentru înscrierea în colectivitate este eliberată la efectuarea examenelor anuale de bilanţ ale preşcolarilor şi elevilor şi numai la înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ.
La nivelul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice, au fost introduse electromiograma, evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii şi tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale.
 În ceea ce priveşte asistenţa medicală de medicină dentară, pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani, se va acorda o consultaţie la 6 luni (în prezent – o consultaţie la 12 luni) şi s-a introdus serviciul obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al cangrenei.
 La nivelul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice s-a introdus RMN sâni nativ şi RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast.
 Referitor la asistenţa medicală spitalicească, atât pentru internare continuă, cât şi pentru spitalizarea de zi, s-a prevăzut că nu este necesară prezentarea biletului de internare în cazul pacienţilor care au scrisoare medicală la externare, cu indicaţie de revenire pentru internare, precum şi pentru pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie.
În ceea ce priveşte dispozitivele medicale acordate gratuit, pentru proteza de gambă s-a introdus tipul de proteză modulară cu manşon din silicon, iar la proteza parţială de mână a fost introdusă proteza de deget funcţională simplă, acordată copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani cu malformaţii congenitale.

Niciun comentariu: