marți, 15 martie 2016

Activități non-agricole la sate cu bani europeni

Activitățile non-agricole ajută fermierii, dar și pe ceilalți locuitori din zonele rurale să-și diversifice veniturile, mai ales în momentele în care sectorul agricol trece prin vremuri mai puțin favorabile.
 Cu fonduri europene nerambursabile, disponibile prin noul PNDR, antreprenorii pot înființa micro-întreprinderi și întreprinderi mici în domeniul non-agricol, contribuind la menținerea și dezvoltarea activităților meșteșugărești tradiționale.
 Luna aceasta se vor primi proiecte pentru astfel de investiții.
 Paleta activităților neagricole rurale, realizate cu bani europeni, este foarte diversificată, vizând sectoarele de producție, servicii medicale, turism și meșteșuguri tradiționale.
 În domeniul producției sunt finanțate: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice și farmaceutice, prelucrarea materialului lemnos, industrie metalurgică, construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente. fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului.
 Activitățile meșteșugărești includ obiectele tradiționale, cum sunt cele de olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii.
 Sunt finanțate serviciile agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și de alimentație publică.
 Fonduri europene nerambursabile sunt alocate pentru servicii medicale, sanitar-veterinare, reparații mașini, unelte, obiecte casnice, activități de consultanță, contabilitate, juridice, audit, precum și servicii în tehnologia informației și servicii informatice, servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural.
 Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar european sunt fermieri, autorizați cu statut minim de PFA, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiul rural.
De finanțarea europeană beneficiază și micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente sau nou înființate din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai realizat până la data solicitării banilor europeni.
 Banii europeni alocați pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în două tranșe: 70% din cuantum la primirea deciziei de finanțare, iar diferența de 30% se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri, fără a depăși 5 ani de la data semnării deciziei de finanțare.
Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, antreprenorul face dovada desfășurării activităților prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de 30% din valoarea primei tranșe de plată.
 Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de 70.000 euro pentru un proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.
Proiectele de câte de 50.000 euro sunt finanțate în cazul altor activități.
 PNDR 2014-2020 are alocată o finanțare europeană în valoare de 8,12 milioane de euro, la care se adaugă se cofinanțarea din bugetul de stat de 1,34 miliarde de euro, fondul total de investiții ajungând la 9,5 miliarde de euro.

Niciun comentariu: