joi, 31 martie 2016

Cuantumul plăților directe în sectorul vegetal

Guvernul a aprobat cuantumul plăților directe în sectorul vegetal, precum și plafonul și cuantumul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil, denumite ANT 1, care se acordă pentru anul 2015.
Plățile directe sunt următoarele:
# schemă de plată unică pe suprafață, în cuantum de 79,7392 euro/ha; plată redistributivă – 5 euro/ha pentru primul interval – 1-5 ha inclusiv și 51,0789 euro/ha pentru al doilea interval: peste 5 și până la 30 ha inclusiv;
# plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, denumită și plată pentru înverzire – 59,1277 euro/ha;
#
plată pentru tinerii fermieri – 19,9348 euro/ha.
 Cuantumul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil (ANT 1) este de 19,1942 euro/ha.
 Fondurile totale alocate însumează 1,235 miliarde euro, din care plățile directe din FEGA reprezintă 1,107 miliarde euro, iar 127,95 milioane euro constituie plafonul Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT 1) care se alocă de la bugetul de stat.
 Beneficiarii plăţilor directe sunt fermierii activi: persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă potrivit legislației în vigoare, precum și cooperativele agricole de exploatare și gestionare a terenurilor agricole, iar cei ai ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil sunt fermierii din sectorul vegetal.
 Plățile directe și ajutoarele naționale tranzitorii se acordă potrivit prevederilor OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare.
 Plățile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015.

Niciun comentariu: