miercuri, 23 martie 2016

Termen pentru plăți

Ultimul termen din luna martie pentru plăți și declarații fiscale obligatorii este vineri, 25 martie.
Milencenii care realizează venituri din activități independente, dar și alte categorii de contribuabili au anumite obligații.
 „Până la data de 25 martie inclusiv trebuie efectuate plățile anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2016.
 Această obligație de plată revine contribuabililor nemțeni care realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, mai puțin veniturile obținute din arendare, din activități agricole impuse în sistem real, din silvicultură și piscicultură“, spune purtătorul de cuvânt al Administrației Finanțelor Publice .
 Tot până vineri trebuie achitate impozitul reținut la sursă în luna precedentă de către plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din premii și jocuri de noroc, obținute de nerezidenți sau din alte surse, contribuția de asigurări sociale de sănătate pe trimestrul I 2016 de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit.
 În ce privește declarațiile fiscale, până pe 25 martie trebuie depuse formularul 100 care cuprinde obligațiile de plată la bugetul de stat, formularul 101 privind declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent, formularul 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă, formularul 300 decontul de taxă pe valoarea adăugată, formularul 301 decontul special de taxa pe valoarea adăugată pe luna precedentă, formularul 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formularul 311 privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin.(9) lit.a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, formularul 390 VIES care este declarația recapitulativă privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă, formularul 394 declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare, formularul 104 privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor pentru anul anterior.

Niciun comentariu: