miercuri, 21 septembrie 2016

Debirocratizare!

Elevii si studentii nu mai trebuie sã solicite adeverinte pentru a-si valida sau actualiza calitatea de asigurat ai Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS), a anuntat Ministerul Educatiei. „Procedurile de gestionare a calitãtii de asigurat pentru elevii si studentii (inclusiv doctoranzii) cu varsta intre 18 si 26 de ani se simplificã, ca urmare a semnãrii unui protocol pe aceastã temã intre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetãrii Stiintifice (MENCS) si Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS).
 Documentul vizeazã debirocratizara sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, printr-un efort comun al celor douã institutii”, se aratã intr-un comunicat de presã al Ministerului Educatiei.
Sursa precizatã mai aratã cã potrivit legislatiei in vigoare, elevii si studentii (inclusiv doctoranzii) cu varsta intre 18 si 26 de ani sunt asigurati fãrã plata contributiei de asigurãri de sãnãtate, dacã nu realizeazã venituri din muncã.
 „Panã in acest moment, pentru a-si actualiza calitatea de asigurat, persoanele in cauzã erau obligate, la inceputul fiecãrui an de invãtãmant, sã depunã la sediul casei de asigurãri de sãnãtate in evidenta cãreia se aflã o adeverintã eliberatã de institutia in care studiazã.
 Protocolul semnat de MENCS si CNAS va permite eliminarea acestei formalitãti, initial pentru elevi, iar intr-o etapã ulterioarã si pentru studenti/doctoranzi”, mai scrie in comunicat.
Verificarea si validarea calitãtii de asigurat urmeazã sã fie fãcute de CNAS prin intermediul unor servicii web dezvoltate de Ministerul Educatiei si a accesului la datele din Sistemul Informatic Integrat al Învãtãmantului din Romania (SIIIR).
Nu in ultimul rand, Ministerul Educatiei si Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate vor asigura si controla modul de respectare a prevederilor protocolului pentru asigurarea protectiei si securitãtii datelor furnizate.

Niciun comentariu: