luni, 5 septembrie 2016

Ieșiri la pensie!

În prima zi a lunii septembrie, un număr de 50 de profesori au solicitat Casei Judetene de Pensii (CJP) înscrierea la pensie.
 Este vorba despre cadrele didactice care au împlinit vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusã cu 5 ani, in cazul pensionãrii anticipate sau anticipate partiale.
 Conform Legii nr. 1/2011 a Educatiei nationale, modificatã prin OUG nr. 49/2014, cadrele didactice didactice se pensioneazã pentru limitã de varstã, anticipat si anticipat partial, la data încheierii anului scolar in care implinesc varsta standard de pensionare sau varsta standard redusã cu 5 ani, dupã caz. „Cadrele didactice pot solicita inscrierea la pensie pe baza deciziei de incetare a activitãtii, decizie care se emite de institutia de invãtãmant angajatoare numai dupã data de 31 august, respectiv la incheierea anului scolar, a comunicat purtãtorul de cuvânt al CJP .
 Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de indrumare si de control se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al unitãtii de invãtãmant, respectiv al inspectoratului scolar.
Cadrele didactice pensionate pot desfãsura activitãti didactice, salarizate prin plata cu ora, dupã implinirea varstei standard de pensionare.
Personalul didactic de predare titular din invãtãmantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care dovedeste competentã profesionalã deosebitã, poate fi mentinut ca titular in functia didacticã pânã la trei ani peste vârsta standard de pensionare, anual, la cerere.

Niciun comentariu: