vineri, 14 octombrie 2016

Noua Strategie Naţională pentru Siguranţa Rutieră

Guvernul României a aprobat în şedinţa de miercuri Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră pentru perioada 2016-2020, împreună cu Planul de acţiuni pentru implementarea acestei strategii. Principalul obiectiv al executivului ar fi, conform noii strategii, reducerea la jumătate a numărului de decese din accidente rutiere până în anul 2020, faţă de anul 2010, şi creşterea siguranţei rutiere. Documentul a venit astfel cu noi reglementări în privinţa funcţionării şcolilor de şoferi şi a susţinerii examenelor de atestare profesională, funcţionarea acestora fiind condiţionată şi de rezultatele în instruirea candidaţilor pentru obţinerea permiselor de conducere.
 Afectate de aceste noi reglementări pot fi cele 30 de şcoli de şoferi care funcţionează în judeţ la această oră şi cei 250 de instructori auto angajaţi în cadrul acestor şcoli, precum şi cei 40 de instructori independenţi, atestaţi pentru categoriile A şi B.
 În noua strategie este prevăzută "introducerea înregistrării video a examenelor pentru obţinerea certificatelor şi atestatelor profesionale, iar pe termen lung va fi amendată legea astfel încât şcolile de şoferi să-şi poată prelungi autorizaţia de funcţionare cu condiţia ca minimum 50% dintre cursanţi să promoveze examenul".
Statisticile arată că până la această oră cele mai multe dintre şcolile de şoferi cu activitate în judeţul Botoșani au o promovabilitate de 49-60% din numărul de candidaţi care susţin proba de conducere în oraş, 55% dintre cei şcolarizaţi promovând proba teoretică.
 Condiţiile premergătoare susţinerii examenului pentru permis de conducere au fost reevaluate în cadrul noii strategii, fiind prevăzute acţiuni pentru îmbunătăţirea evaluării medicale şi psihologice prin modificarea periodică a baremurilor de evaluare pentru obţinerea acestor avize.
 Conform noii strategii, şoferii în vârstă trebuie să îşi facă mai des vizita medicală pentru prelungirea perioadei de conducere, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii.
 Documentul prevede de asemenea noi condiţii de reabilitare a şoferilor indisciplinaţi, în special profesionişti, care au abateri grave şi repetate de la normele rutiere şi pentru care noua legislaţie prevede crearea unor programe de consiliere psihologică şi conducere preventivă, voluntare sau obligatorii.

Niciun comentariu: