marți, 22 noiembrie 2016

Programul de contestații

Contestaţiile depuse de candidaţii nemulţumiţi de desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din învăţământ vor fi soluţionate de comisii constituite în alte judeţe.
 Prevederea este stipulată în procedura de soluţionare a contestaţiilor de la proba de interviu din cadrul concursului, document trimis la finele săptămânii trecute de Ministerul Educaţiei tuturor inspectoratelor școlare din ţară.
 Reamintim că, potrivit metodologiei, proba scrisă şi proba de analiză a CV-ului nu pot fi contestate, deși numeroase voci au cerut posibilitatea de reevaluare în cazul probei CV-ului.
 Contestaţiile se depun în zilele de 21 şi 22 noiembrie 2016, în intervalul orar 8.00 – 16.30 şi în data de 23 noiembrie 2016, în intervalul orar 8.00 – 12.00.
Contestaţia la proba de interviu se depune la registratura Inspectoratului Școlar Judeţean (IȘJ), candidatul urmând să fie reevaluat pe baza înregistrărilor audiovideo din timpul probei şi a întregii documentaţii rezultată prin susţinerea probelor de concurs.
 Potrivit reprezentanţilor IȘJ, în situaţia în care contestaţia este însoţită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluţionării contestaţiei.
Totodată, candidaţii trebuie să depună câte o contestaţie separată pentru fiecare funcţie, respectiv unitate de învăţământ pentru care doresc să conteste punctajul obţinut la proba de interviu.
Important este de asemenea faptul că cei în cauză nu pot contesta punctajul obţinut de alţi candidaţi. Din comisiile de soluţionare a contestaţiilor fac parte alte persoane decât cele din comisiile de concurs.
Contestaţiile se soluţionează de către o comisie din care fac parte: două cadre didactice selectate din cadrul unităţilor de învăţământ pentru care nu s-au depus contestaţii, doi reprezentanţi ai autorităţii publice locale dintr-o localitate în care se află unităţi de învăţământ pentru care nu s-au depus contestaţii, un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu rol de mediator și un secretar — un inspector şcolar.
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie - 9 decembrie 2016.
Ultima etapă a concursului - validarea în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar a rezultatelor finale şi transmiterea acestora la minister – este programată în data de 16 decembrie 2016.
 Mandatele directorilor promovaţi au o durată de patru ani.

Niciun comentariu: