marți, 31 ianuarie 2017

Eliminarea anumitor taxe

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2017 vor fi eliminate, începând cu data de 1 februarie, următoarele taxe pentru servicii prestate în domeniul evidenţei persoanelor şi al stării civile:
 • Taxa extrajudiciară de timbru de 5 lei:
 * eliberarea certificatelor de atestare a cetăţeniei şi a domiciliului,
*eliberarea copiei de pe decizia de schimbare a numelui,
 *eliberarea şi preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,
 *înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei,
 *înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
 *eliberarea cărţii de identitate provizorii.
Taxa pentru schimbarea numelui sau a sexului – 15 lei;
 Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetăţeniei şi a domiciliului – 22 lei;
 Taxa pentru identificarea unei persoane pe teritoriul României – 35 lei;

Niciun comentariu: