luni, 23 ianuarie 2017

Nomenclatorul „calficărilor„ în 2017

Măturatul rămâne prima opțiune trecută în nomenclatorul „calificărilor“ celor care vor beneficia ajutor social în 2017 și care, bineînțeles, sunt apți de muncă și nu vin cu certificat medical.
Orele de muncă nu sunt scopul în sine, chiar beneficiarul trebuie să le presteze în folosul comunități; el nu va putea trimite pe altcineva în locul său să muncească.
După măturat, numit salubrizare stradală – se specifică, măturat manual pe carosabil, trotuare, căi de acces –, urmează întreținerea spațiilor verzi, amenajate sau neamenajate, dar numai pe terenuri proprietate publică.
O altă muncă, de data acesta de sezon, este curățarea manuală de zăpadă pe alei și căile de acces – tot publice – apoi igienizarea albiilor apelor (n-ar strica o atenție pentru podul din spatele magazinului mixt, mai ales vara) și curățatul rigolelor.
Beneficiarii mai au oportunitatea să se apuce de curățenie în clădirile, curțile, curtea fostului CAP, în zonele sportive și de agrement proprietate publică.
O muncă mai specială este cea de îngrijire și asistență a persoanelor în vârstă invalide, cu handicap și care nu au asistent personal.
 O altă muncă este să ajute la manipularea și depozitarea obiectelor de inventar și de arhivă, a produselor alimentare și alte materiale ce țin de realizarea unor activități ale comunității.
 Pentru sumele acordate drept ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor are obligația de a presta lunar o muncă, proporțional cu suma primită.

Niciun comentariu: