luni, 10 aprilie 2017

Evaluarea Naţională 2017. Clasa a II-a

Elevii claselor a II-a susţin, astăzi, proba de verificare a competenţelor de scriere la Limba Română, respectiv Limba Maternă, în cadrul Evaluării Naţionale, urmând ca marţi acestora să le fie examinată capacitatea de a recepta un text citit.
 Miercuri, copiii vor susţine proba la Matematică, iar joi minorităţile naţionale vor susţine probele la scris şi citit la Limba Română.
 Elevii vor începe testul la ora 9.00, în sălile de clasă în care aceştia învaţă de regulă, însă din acestea vor fi eliminate materialele didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul administrării evaluării.
 Durata alocată rezolvării fiecărui test este de 30 de minute.
 Potrivit metodologiei, la proba de scriere, elevilor li se evaluează competenţele de producere a mesajelor scrise, iar la proba de Citit capacitatea de a recepta mesajele citite.
 Rezultatele individuale obţinute la Evaluarea Naţională nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei.
Aceste vor fi utilizate la nivelul unităţii pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
 În funcţie de rezultatele elevilor, pe baza planului individualizat de învăţare al elevului, şcoala va trasa o serie de măsuri de remediere/dezvoltare/orientare, pentru optimizarea învăţării.
 Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului se ia coroborând rezultatele la EN cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul parcursului educaţional al elevului.

Niciun comentariu: