vineri, 26 mai 2017

Migrația școlară și statistica

România se confruntă cu o scădere îngrijorătoare a numărului populației, datorată pe de o parte scăderii natalității, iar pe de altă parte migrației populației tinere spre Vest, în căutarea unui trai mai bun.
Conform studiilor realizate de Institutul Național de Statistică, populația rezidentă a României se reduce anual cu echivalentul a două orașe mici.
O scădere demografică importantă se înre­gis­trează mai ales în zona de nord a țării care, în ultimii ani, a fost și cel mai mare exportator de forță de muncă și tineri către țările din vestul Europei, mai ales după anul 2007, atunci când România a devenit stat membru al Uniunii Europene.
Conform studiilor, până în anul 2013, reducerea populației rezidente s-a realizat în cea mai mare parte datorită valului puternic de persoane care au ales să plece din țară în speranța unei vieți mai bune. După anul 2013, însă, factorul care a determinat o reducere a populației rezidente a fost diferența dintre numărul de nou-născuți și persoane decedate.
 In contextul scăderii populației, la nivel național s-a înregistrat o importantă scădere a numărului de elevi, dar și a numărului de unități de învățământ.
 La nivelul județului nostru, numărul de elevi a scăzut în ultimii zece ani cu peste 10.000, iar ca urmare a scăderii efectivului de elevi, numărul de unități de învățământ s-a redus în ultimii cinci ani cu 50 de școli și grădinițe.
De exemplu, cea mai mare scădere a numărului de elevi milenceni s-a înregistrat între anii școlari 2014/2015 și 2015/2016, când de pe băncile școlilor au plecat 80 elevi, număr care nu a fost echilibrat de elevii din noua generație.
 In ultimii zece ani, efectivul de elevi a scăzut cu cel puțin o mie anual.
 Astfel, dacă în anul școlar 2007/2008 erau înscriși în școlile din județ 119.405 de elevi, la începutul acestui an școlar erau înscriși în evidențele ­Ins­­­pectoratului Scolar Județean 91.975 de elevi.
Conform estimărilor realizate de Institutul Național de Statistică, până în anul 2030, ­po­­­pu­­lația în vârstă de 15 – 64 ani se va menține în jur de 12 milioane.
 După anul 2030, populația aptă de muncă va începe să includă generațiile mai puțin numeroase, născute după anul 2010.
Cu toate că la nivel național se încearcă implementarea a diferite proiecte care să oprească acest proces, până în prezent nu a fost identificată nicio soluție care să dea cu ade­vărat rezultate.

Niciun comentariu: