marți, 13 iunie 2017

Cadastru gratuit!


Pentru terenurile din extravilan se face cadastru gratuit!
Suma alocată în acest an este de 150.000 lei pentru o localitate, mai mare decât anul trecut!
 Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat că a început semnarea contractelor de finanțare pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. ANCPI a alocat pentru acest an suma de 442,350 milioane lei, cu care se pot finanța lucrări în 2949 de unități administrativ – teritoriale.
 ”Termenul limită până la care unitățile administrativ teritoriale (UAT) eligibile pot accesa fondurile este de cel mult 45 de zile de la primirea înștiințării transmise de ANCPI în acest sens.
Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale din extravilan și, prin excepție, din intravilan se realizează în baza unui contract de finanțare încheiat de primărie cu oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) pe raza județului în care se află, potrivit Legii nr. 7/1996 a cadastrului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 Înștiințările au fost trimise de ANCPI prin oficiile teritoriale, conform Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 403/29.05.2017”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării.
 Fiecare primărie în acest an 150.000 de lei, față de 130.000 de lei anul trecut.
 Contractele de finanţare sunt multianuale (24 de luni), ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd finanțarea dacă lucrările de înregistrare sistematică nu sunt finalizate până la sfârșitul anului 2017. Programul național de cadastru și carte funciară se desfășoară în perioada 2015-2023 şi are ca scop principal înregistrarea gratuită a imobilelor (terenuri cu sau fără construcții) de pe teritoriul întregii ţări, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Sursele de finanțare sunt: venituri proprii ale ANCPI - peste 4 miliarde de lei; fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 11 – Cadastru - peste 300 milioane Euro; fonduri asigurate din bugetele locale ale UAT- urilor.

Niciun comentariu: