miercuri, 21 iunie 2017

Carnete de viticultor

Ministerul Agriculturii vrea să instituie obligația ca strugurii să poată fi comercializați doar pe baza acestor carnete.
 Producătorii de struguri care își comercializează producția vor avea obligația să dețină carnete de viticultori, potrivit unui proiect al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
 În acest carnet vor fi trecute informații despre suprafața viticolă pe soiuri.
 În cazul soiurilor nobile trebuie menționate care sunt acestea, suprafața și producția estimată. În cazul amestecurilor de soiuri pentru veni se trece suprafața, pe două categorii, soiuri albe și souri roșii/roze.
O altă secțiune a carnetului de viticultor este destinată cantităților de struguri livrate și cine este cel care transportă strugurii.
 Această filă nu este completată dacă producătorul își face sigur vinul.
Carnetele de viticultor sunt tipărite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) din bugetul propriu și sunt puse la dispoziția producătorilor de struguri prin intermediul direcțiilor agricole județene.
Solicitanții trebuie să depună la direcțiile agricole o solicitare în care vor menționa producția de struguri din soiuri nobile pentru vin, pe fiecare soi deținut în cultură și campanie viticolă. Comercianții care achiziționează struguri din soiuri obile pentru vin în vederea comercializării acestora către procesatori au obligația întocmirii unui centralizator al cantităților predate către aceștia și transmiterea filelor originale aferente fiecărui transport către procesator.
 Orice transport va fi însoțit în mod obligatoriu, de la cultivator până la centrul de procesare, de fila din carnetul de viticultor, în original, corespunzătoare cantităților transportate.
 ”Orice transport al unor cantități de struguri din soiuri nobile pentru vin ce face obiectul unei activități comerciale care nu este însoțit de fila originală din carnetul de viticultor, în care să fie înscrise corect și complet datele prevăzute în rubricile acesteia, se consideră transport ilicit, aplicându-se în acest caz măsurile prevăzute pentru astfel de situații de către organele abilitate prin lege”, se arată în proiectul de ordin dat publicității de Ministerul Agriculturii.

Niciun comentariu: