miercuri, 30 august 2017

Concurs pentru ocuparea posturilor din școli


Inspectoratul Școlar Județean Botoșani va organiza la nivel național concurs pentru ocuparea posturilor de suplinitori calificați și necalificați din unitățile de învățământ.
 Înscrierea candidaților la concursul/testarea la nivel judeţean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante / rezervate în învăţământul preuniversitar, va avea loc, în zilele de 1 și 4 septembrie 2017, între orele 9.00- 16.00, la Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani.
 Pentru suplinitorii calificați probele practice/orale vor fi în data de 5 septembrie, desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatelor fiind programate pentru data de 6 septembrie.
 Pentru suplinitorii necalificați desfășurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării și afișarea rezultatelor vor fi în data de 6 septembrie.
Depunerea dosarelor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de cumul sau de plată cu ora, va avea loc în zilele de 1 septembrie 2017 și 4 septembrie 2017, între orele 9.00-16.00, la Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani.
 Depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaţilor prevăzuţi la art.84 alin. (13) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017- 2018, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016 cu modificările și completările ulterioare care, care solicită detaşare la cerere în baza punctajului și a candidaților care nu au depus dosare în etapele anterioare, va avea loc în zilele de 1 și 4 septembrie 2017, între orele 9.00-16.00, la Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani.

Niciun comentariu: