miercuri, 25 octombrie 2017

Primă pentru șomeri


Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de cea de domiciliu sau reședință, și care își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o sumă de bani care să acopere cheltuielile pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință.
 Cuantumul primei de relocare este de 75% din cheltuielile pentru locuire, dar nu mai mult de 900 lei/lună.
Beneficiarii măsurii trebuie să se încadreze cu normă întreagă, pentru o perioadă de 12 luni, iar veniturile nete lunare cumulate cu familia să nu depășească 5.000 lei/lună.
 Prima de relocare se acordă pe o perioadă de cel mult 36 de luni, dacă persoana nu își pierde calitatea de salariat și cu condiția de a avea pe această perioadă un contract de închiriere a unui spațiu locativ, înregistrat la organul fiscal competent.
 Beneficiarul primei poate înceta munca la primul angajator și se poate încadra, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleași condiții.
 Nu poate beneficia de prima de relocare șomerul înregistrat care:
 -nu se încadrează în condițiile prevăzute de lege; -a mai beneficiat de prime de mobilitate sau prima de relocare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
 -s-a încadrat la angajatori cu care a mai avut raporturi de muncă în ultimii 2 ani;
 -deține în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea unde își schimbă domiciliul sau reședința.
 Sumele primite ca primă de relocare vor fi restituite integral dacă:
 -raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de data încadrării în muncă, din motive imputabile persoanei;
 -revin la vechiul domiciliu sau reședință într-o perioadă de 12 luni de la angajare.
 Pentru acordarea primei de relocare sunt necesare următoarele documente:
 cerere, dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, angajament, declarație pe propria răspundere a angajatorului, declarație pe propia răspundere a angajatului, contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent.
 Persoanele pot depune documentația pentru solicitarea primei în termen de 60 de zile de la angajare.

Niciun comentariu: