luni, 9 octombrie 2017

Termen de plată

Contribuabilii care obțin venituri din activități agricole stabilite prin norme de venit au termen de plată pentru prima rată din impozitul pe venit şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, miercuri, 25 octombrie.
 Impozitul pe veniturile din activităţi agricole cât şi contribuţia de asigurări de sănătate sunt stabilite prin decizie de impunere emisă de organul fiscal de domiciliu, comunicată contribuabililor potrivit prevederilor Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
 Deciziile emise de organele fiscale au la baza declaraţiile 221 depuse de contribuabili, şi care au avut termen de depunere 25 mai 2017.
 ” Impozitul pe veniturile din activităţi agricole poate fi achitat atât la trezoreriile unde îşi au domiciliul contribuabilii cât şi la unităţile administrativ teritoriale cu care Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice  are încheiate protocoale valabile”, se precizează într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Botolani.

Niciun comentariu: