joi, 23 noiembrie 2017

Recalcularea pensiei


Aproximativ 900 de pensionari din județul Botoșani vor beneficia de o prevedere legislativă recentă ce le va permite majorarea pensiei.
 Ei trebuie să se prezinte la unul dintre sediile Casei Județene de Pensii Botoșani, din Darabani sau Dorohoi, pentru a depune o cerere în acest sens.
 În data de 20 noiembrie 2017, în Monitorul Oficial nr. 908, a fost publicată Legea 216/2017 pentru completarea articolului 65 din Legea 263/2010.
 Reprezentanții Casei Județene de Pensii precizează că Legea 216/2017 se adresează persoanelor care, în perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016, s-au înscris la pensie anticipată parțială în condiții de penalizare a cuantumului pensiei, așa cum au fost acestea reglementate de dispozițiile articolului 65 – aplicabile până la data intrării în vigoare a Legii nr.142/2016.
 „Prin modificările aduse, au fost introduse procente de penalizare ale cuantumului pensiei anticipate parțiale mai mici față de cele stabilite în forma inițială.
 Astfel, penalizarea maximă conform Legii nr.142/2016 este de 30%, față de 45%, cât prevedea forma inițială a articolului 65 din Legea nr. 263/2010.
 Din verificarea bazei de date aflată în administrarea noastră, apreciem că sunt aproximativ 900 de persoane ce pot beneficia de prevederile Legii 216/2017”, spun reprezentanții Casei Județene de Pensii .
 Recalcularea procentului de diminuare se face la cererea titularului sau mandatarului acestuia, iar drepturile recalculate se cuvin și se plătesc începând cu luna următoare înregistrării cererii la casa teritorială de pensii în evidența căreia se află dosarul de pensie al solicitantului.
 „ Recalcularea procentului de penalizare se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condițiile de acordare a drepturilor de pensie de limită de vârstă”, precizează comunicatul Casei Județene de Pensii.
 Prevederile Legii nr. 216/2017 intră în vigoare începând cu data de 23 noiembrie 2017, iar cei interesați pot introduce cererile de recalculare prevăzute la alineatul 8 al articolului 65 completat prin Legea 216/2017, la cele două sedii ale Casei Județene de Pensii. începând cu respectiva dată.
Cererea de recalculare trebuie însoțită de copia actului de identitate, un talon de plată a pensiei sau o copie a deciziei de pensionare.

Niciun comentariu: