joi, 25 ianuarie 2018

Întregire de normă didactică

Cadrele didactice titulare în una sau mai multe unităţi de învăţământ sau pe două ori mai multe specializări, din judeţ, îşi pot întregi norma didactică prin transfer, cererile putând fi depuse până pe 26 ianuarie.
 Conform unei adrese trimise de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Botoșani în toate şcolile din judeţ, cadrele didactice titulare beneficiază de aceste prevederi în baza prevederilor articolului 24, aliniat 1-7 din Metodologia Mişcării Personalului Didactic, valabilă în anul şcolar 2018.
 Întregirea normei didactice prin transfer a titularilor se va aplica începând cu data de 1 septembrie 2018.
 „Această etapă a mobilităţii personalului didactic se referă la cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ, sau/şi titulare pe două sau mai multe specializări, care doresc transferul pe catedre constituite în mai puţine unităţi de învăţământ sau mai puţine specializări. Titularii respectivi pot solicita întregirea normei didactice prin transfer într-un număr mai mic de unităţi de învăţământ / specializări, sau într-o singură unitate de învăţământ / specializare, în conformitate cu specializările din actele de studii finalizate“.
 Reprezentanţii ISJ atrag atenţia asupra faptului că în situaţia în care se constată posibilitatea de întregire a normei didactice, directorii unităţilor de învăţământ sunt obligaţi să informeze în scris cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ, ori pe două sau mai multe specializări, cu privire la posibilitatea întregirii normei didactice de predare - învăţare – evaluare, cu acordul de principiu al consiliului de administraţie.

Niciun comentariu: