miercuri, 14 februarie 2018

Experți în evaluarea proiectelor de manuale școlare


Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Botoșani a trimis în școli o adresă, potrivit căreia Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) reia apelul public pentru selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasele I-VI.
 Înscrierea candidaților se derulează exclusiv online, până pe 19 februarie, prin completarea formularului publicat pe site-ul CNEE.
 Procedura de selecție se va derula conform prevederilor ordinului ministrului Educației Naționale nr. 5.645/2017 și vizează atât selecția profesorilor cu statut de evaluatori cooptaţi, cât și a specialiştilor externi (absolvenţi de studii superioare în domeniul Știinţe ale educaţiei).
 Misiunea experților selectați va fi de a analiza și evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de autori sau grupuri de autori.
 ”Principiile care stau la baza selecţiei sunt competenţa şi experienţa acumulate/ probate, precum şi disponibilitatea manifestată pentru implicarea în activităţile de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul școlar anterior. Pentru a fi selectate în calitate de evaluatori cooptați, cadrele didactice trebuie să fie angrenate în activități de predare - învățare - evaluare în învățământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învățământ și disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare și să probeze că posedă specializarea corespunzătoare sau o specializare înrudită, care-i acordă dreptul de a preda disciplina la care s-a înscris şi de a evalua proiectele de manuale şcolare depuse la disciplina în cauză”, transmite CNEE.
 De asemenea, sunt obligatorii abilitățile practice de operare pe computer.
Vor avea prioritate, în procesul de selecție a evaluatorilor cooptați cadrele didactice care dețin fie gradul didactic I în domeniul disciplinei/ în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză/ arii conexe sau au absolvit cursuri/ module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/ de abilitare curriculară/ de evaluare de proces.
 Activitatea grupurilor de lucru este supusă monitorizării CNEE.
 În situația în care cadrele didactice selectate nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, acestea pot fi înlocuite cu persoanele desemnate ca rezerve în urma selecției.
 De asemenea, cadrele didactice interesate trebuie să știe că a crescut valoarea remunerației primite pentru evaluările de manuale școlare.
În acest an va fi cu peste 30% mai mare decât cea acordată anul trecut.

Niciun comentariu: