joi, 22 martie 2018

Contractul - cadru pe 2018


Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat miercuri de Guvern şi urmează să intre în vigoare pe data de 1 aprilie, după publicarea în Monitorul Oficial.
 Potrivit unui comunicat al CNAS, faţă de Contractul-cadru pe anul 2017 - a cărui aplicabilitate a fost prelungită şi pentru trimestrul I al anului 2018 - noul act normativ cuprinde o serie de prevederi care vizează creşterea accesului persoanelor asigurate la medicamente şi servicii medicale, debirocratizarea şi transparentizarea activităţii furnizorilor de servicii medicale, dar şi disciplina contractuală a acestora.
 Astfel, actul normativ prevede că, începând cu data de 1 iulie, asiguraţii vor putea obţine medicamentele cu şi fără contribuţie personală de la oricare farmacie din ţară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
 CNAS precizează că actuala reglementare, conform căreia farmacia trebuie să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate ca şi medicul prescriptor, va mai fi aplicată doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.
 Similar, şi investigaţiile paraclinice recomandate de medicii aflaţi în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate de la 1 iulie la oricare furnizor de profil din ţară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relaţii contractuale.
 "Pachetele de servicii medicale - minimal şi de bază - se reorganizează într-o modalitate schematică, sub forma unei structuri generale, în Hotărârea de Guvern, urmând ca detalierea serviciilor medicale acordate, a condiţiilor acordării şi a documentelor eliberate să fie stabilită prin normele metodologice de aplicare. În pachetul de servicii medicale de bază pentru asiguraţi se introduc noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi eliberarea adeverinţei pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în şomaj şi eliberarea fişei sintetice pentru copilul încadrat sau care urmează să fie încadrat în grad de handicap.
 De asemenea, se clarifică modul de acordare a altor servicii, cum ar fi administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil", susţine sursa citată.
 Totodată, în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice se introduc serviciile medicale în scop diagnostic - caz.
Acestea sunt servicii de spitalizare de zi care se pot acorda în ambulatoriu, dar numai de furnizorii care îndeplinesc condiţii suplimentare de eligibilitate.
 Pentru medicii de familie, s-a reglementat dreptul la vacanţă anuală, iar pentru medicii nou-veniţi într-o localitate va fi dublată perioada de susţinere din partea casei de asigurări de sănătate, până la constituirea listei minime de pacienţi - de la 6 la 12 luni.(Agerp)

Niciun comentariu: