miercuri, 22 august 2018

Concurs de suplinire

Persoanele interesate să suplinească în învățământ, în anul școlar 2018 – 2019, trebuie să își depună dosarele de participare la concurs în intervalul 22 – 24 august la ISJ Botoșani.
Trebuie spus faptul că cei care au candidat la examenul național de titularizare și nu au obținut minim nota 5, nu trebuie decât să formuleze o cerere pentru înscrierea la examenul de suplinire, în timp ce ceilalți candidați trebuie să depună dosar din care să reiasă nivelul de studii, dar și un cazier curat. Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia județeană de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită prin decizia inspectorului şcolar general, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și se evaluează prin note de la 10 la 1.
 Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar.
 Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 ore.
Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.
 Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia județeană de elaborare a subiectelor și a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte și baremele de evaluare aferente.
 Candidații trebuie să aibă minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/ inspecția specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)x3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.
 Menționăm că la acest concurs nu se pot înscrie persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că sunt apte să exercite o activitate didactică, care au fost înlăturate din învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, cărora li s-a interzis dreptul de a fi încadrate într-o funcție didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau care au antecedente penale, persoanele care au fost sancționate în ultimii doi ani cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
 Proba practică reprezintă 25% din nota finală, ca și la examenul național.

Niciun comentariu: