marți, 21 august 2018

Programări, repartizări, examinări!

Cadrele didactice care au obținut minim media 7 la examenul național de titularizare sunt programați să își exprime opțiunile pentru posturile vacante din învățământ, rămase după mai multe runde de repartizări.
 Astfel, la Inspectoratul Școlar Județean  (IȘJ) are loc ședința publică pentru ocuparea posturilor și a orelor vacante și rezervate.
 Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 şi/ sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/ sau 2014 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 81 şi 85 din Metodologie.
Trebuie spus că pe site-ul IȘJ a fost publicată lista cu persoanele care sunt programate pentru ședința publică din 21 august.
Pe 22 august, are loc prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 şi/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 81 și 85 din Metodologie.
De asemenea, trebuie știut faptul că lista cu posturile disponibile pentru anul școlar 2018-2019 va fi modificată după fiecare ședință publică ce va avea loc în intervalul 21-24 august.
 Ședințe de repartizare a orelor și catedrelor vacante vor mai avea loc și în zilele de 29, 30 și 31 august, după examenul de suplinire ce este organizat pe 28 august, astfel încât pe 1 septembrie, când începe anul școlar pentru cadre didactice, toate orele disponibile în sistem să fie acoperite.

Niciun comentariu: