miercuri, 19 septembrie 2018

Un proiect al Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere un proiect care se referă la normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
 Amenajarea la parterul clădirilor de locuit sau clădirilor în care se desfăşoară şi alte activităţi a cabinetelor medicale ambulatorii fără paturi, laboratoarele de analize medicale şi punctelor externe de recoltare a probelor biologice este condiţionată de asigurarea gestionării deşeurilor periculoase conform reglementărilor legale în vigoare, de respectarea normelor igienico-sanitare şi de a nu se crea disconfort şi riscuri pentru sănătate, prevede un proiect de ordin pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii.
 Conform documentului, la parterul clădirilor de locuit se pot amenaja/amplasa unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii, cabinete medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize medicale, puncte externe de recoltare, furnizori de servicii de îngrijiri la domiciliu, cabinete de practică pentru servicii publice conexe actului medical şi cabinete medicale veterinare pentru animale de companie. Totodată, proiectul mai prevede că pot fi amenajate şi alte anexe ale locuinţelor precum garaje, doar cu acceptul asociaţiei de locatari sau proprietari.
 „În clădirile de locuit se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea deşeurilor solide, spălătorii, uscătorii.
 Activităţile de birou se pot organiza şi la alte etaje ale imobilelor de locuit dacă se obţine acceptul vecinilor direcţi. Schimbarea destinaţiei unui spaţiu de locuit se poate face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare”, se arată în proiect.
 Proiectul mai prevede că unităţilor sanitare cu servicii de spitalizare de zi, centrelor de sănătate, centrelor de diagnostic, centrelor multifuncţionale, ambulatoriilor de specialitate, creşelor, grădiniţelor, şcolilor li se asigură o zonă de protecţie sanitară faţă de clădirile de locuit din vecinătate de minimum 15 m sau stabilită prin studii impact asupra stării de sănătate a populaţiei.

Niciun comentariu: