duminică, 21 aprilie 2019

Duminica Floriilor

De Florii sărbătorim intrarea triumfală a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. În timpul Mântuitorului, când un rege intra într-un oraş, era primit după un ceremonial care marca cinstirea pe care locuitorii oraşului o aveau faţă de acesta. La fel a fost primit şi Domnul nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Despre acest eveniment biblic Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei relatează: „Iar când s-au apropiat de Ierusalim şi au venit la Betfaghe, la Muntele Măslinilor, atunci, Iisus a trimis pe doi ucenici, zi­cându-le: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la Mine. Şi dacă vă va zice cineva ceva, veţi spune că-I trebuie Domnului; şi le va trimite îndată. Iar acestea toate s-au făcut, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul, care zice: «Spuneţi fiicei Sionului: Iată Împăratul tău vine la tine blând şi şezând pe asină, pe mânz, fiul celei de sub jug». Mergând deci ucenicii şi făcând după cum le-a poruncit Iisus, au adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au pus veşmintele, iar El a şezut peste ele. Şi cei mai mulţi din mulţime îşi aşterneau hainele pe cale, iar alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe cale, iar mulţimile care mergeau înaintea Lui şi care veneau după El strigau zicând: Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus! Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta? Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galileii” (Matei 21, 1-11).

Niciun comentariu: