joi, 19 septembrie 2019

Rentierii agricoli primesc banii

Cei aproape doua mii de fermieri care s-au inscris la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Botoșani vor primi banii incepand cu data de 1 decembrie.
 Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita rentierului agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile agricole extravilane aflate in proprietatea sa ori incheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, având siguranta unei surse viagere de venituri garantate de stat.
 În cazul în care se constata ca datele declarate de solicitanti nu corespund realitatii, dreptul de a primi renta viagera agricola se suspenda pâna la data completarii dosarului conform prevederilor legale în vigoare.
Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul a 100 de euro pe an pentru fiecare teren extravilan instrainat pentru care s-a incheiat acord cu investitorul si echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.
 Pentru suprafetele mai mici de un hectar, suma platita va fi proportionala cu suprafata instrainata sau arendata, respectiv pentru care s-a incheiat acord cu investitorul.

Niciun comentariu: