duminică, 3 noiembrie 2019

Bogatul nemilostiv şi săracul LazărZis-a Domnul: Era un om bogat care, în porfiră şi în vison, se îmbrăca,
 veselindu-se în toate zilele în chip strălucit.
 Iar un sărac, anume Lazăr, înaintea porții lui,zăcea
 plin de bube, să se sature din cele ce cădeau a poftit
de la masa bogatului; dar şi câinii venind,
lingeau bubele lui. Şi a murit săracul
 şi a fost dus de către îngeri în sânul
 lui Avraam. Și a fost înmormântat bogatul murind.
 Şi, în iad, ridicându-şi ochii,  în chinuri fiind,
el a văzut pe Avraam şi pe Lazăr de departe
 în sânul lui. Şi el, a zis: Părinte Avraame, strigând,
 fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr
 să-şi ude vârful degetului în apă şi
să-mi răcorească limba, căci mă chinuie
 în această văpaie!
 Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că tu ai primit ale tale
 cele bune  în viaţa ta, iar Lazăr, asemenea, pe cele rele;
şi acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești.
 Şi, peste toate acestea, între noi şi voi
s-a întărit prăpastie mare, ca aceia care voiesc
 să treacă de aici la voi să nu poată,
nici cei de acolo să treacă la noi.
Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte,
 să-l trimiți în casa tatălui meu,
 căci am cinci frați, să le spună lor acestea,
 ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.
Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe proroci;
 să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraame,
 ci, dacă cineva dintre morți se va duce la ei,
 se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam:
Dacă nu ascultă de Moise şi de proroci,
 nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți.

Niciun comentariu: