duminică, 10 noiembrie 2019

Pilda samarineanului milostivÎn vremea aceea a venit la Iisus, ispitindu-L, un învățător de legi,
 şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?
 Dar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum în ea citești?
 Iar el, răspunzând, a zis: „ Pe Domnul Dumnezeul tău să iubești
 din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată a ta  putere
şi din tot cugetul tău, iar, pe tine însuţi, ca al tău aproape”.
 Atunci Iisus i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei fi viu, mai presus.
 Dar el, voind să se îndreptăţească pe sine, a zis către Iisus:
 Şi cine este aproapele meu? Iar Iisus, a zis, răspunzând:
 Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi căzând
 între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit,
 au plecat lăsându-l au crezut că, aproape, a murit.
  Un preot cobora pe calea aceea, din întâmplare,
 şi, văzându-l, a trecut pe alături de cărare.
 De asemenea şi un levit, în acel loc ajungând,
 tot a trecut pe alături, venind și văzând.
 Iar un samarinean, pe cale mergând,
 a venit la el, i s-a făcut milă văzând
 şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând
 pe ele untdelemn şi vin; apoi, pe asinul său punându-l,
 La o casă de oaspeţi  a purtat grijă de el, ducându-l.
 Iar a doua zi, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei
şi i-a zis: Ai grijă de el şi ce  mai cheltui - vei,
 eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Deci, care
 dintre aceştia trei ţi se pare
că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el
 a răspuns: Cel care a făcut milă cu el.
 Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.

Niciun comentariu: