duminică, 22 martie 2020

A Sfintei CruciDuminica este Ziua Învierii Domnului, dar Părinţii Bisericii au ales ca în Duminica a treia din Postul Mare să cinstim Sfânta Cruce.
 Astfel, la jumătatea Postului Mare, credincioşilor le este arătată Crucea ca stindard de biruinţă a lui Hristos asupra păcatului şi a morţii, precum şi semn luminos care ne conduce spre Înviere.
 „Crucea cea de viaţă dătătoare” este cinstită în Biserica noastră în mod deosebit astăzi, şi în ziua de 14 septembrie, când prăznuim Înălţarea Sfintei Cruci, eveniment petrecut în secolul al IV-lea la Ierusalim și la care au participat împărăteasa Elena şi Episcopul Macarie, prin scoaterea lemnului Sfintei Cruci spre cinstire înaintea creştinilor.
 Taina Învierii este ascunsă în Cruce ca iubire jertfelnică, iar taina Crucii îşi arată slava ei în lumina Învierii. Pe Cruce, Domnul nostru Iisus Hristos a zdrobit moartea şi a biruit-o prin Învierea Sa, care este arvuna sau pârga învierii noastre.
 Sfânta Cruce este semnul dragostei nemărginite a lui Dumnezeu pentru om. Mântuitorul a vrut să moară pe Cruce, cu braţele întinse, să ne îmbrăţişeze, să ne arate de-a pururea iubirea Sa cea mare pentru noi.
 Când un ortodox rosteşte cuvântul „cruce” se gândeşte, în primul rând, la Crucea lui Hristos, la Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, Crucea jertfei Sale, întrucât Crucea nu poate fi despărţită de Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos a sfinţit Crucea prin sângele Său. În felul acesta, Crucea a devenit primul Altar creştin pe care Domnul S-a adus pe Sine Însuşi ca jertfă pentru păcatele noastre. Nu putem concepe Sfânta Cruce fără Învierea Domnului, deoarece Crucea fără Înviere a fost doar un element de tortură, iar cu Învierea este lemnul cel de viaţă dătător, pentru că prin jertfa Domnului Iisus Hristos de pe ea a fost mântuit neamul omenesc.
 Crucea şi Învierea Domnului ne sunt prezentate în Sfânta Scriptură strâns unite ca două feţe ale aceleiaşi lucrări dumnezeieşti, pentru că fără Hristos Cel înviat, Iisus de pe Cruce este doar o personalitate istorică, prin Înviere însă, El este pentru noi Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru.(Sursa:ziarulumina.ro)

Niciun comentariu: