duminică, 17 ianuarie 2021

Vindecarea celor zece leproși

 

În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbați leproși, care au stat departe și care au ridicat glasul, zicând: Iisuse, Învăţătorule, miluiește-ne!
 Și, văzându-i, El le-a zis: Duceți-vă și vă arătați preoților.
 Dar, pe când ei se duceau, s-au curățit.
 Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors, cu glas mare slăvind pe Dumnezeu.
 Și a căzut cu fața la pământ la ­picioarele lui Iisus, mulțumindu-I.
 Iar acela era samarinean. 
Și răspunzând, Iisus a zis: Oare nu zece s-au curățit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam?
 Și i-a zis: Ridică-te și du-te! Credința ta te-a mântuit!

Niciun comentariu: