duminică, 12 decembrie 2021

Pilda celor poftiţi la cină

Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că, iată, toate sunt gata!
 Şi au început toţi, câte unul, să-şi ceară iertare. 
Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. 
Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă.
Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni.
 Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea.
 Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci şi pe neputincioşi, şi pe orbi şi pe şchiopi adu-i aici. 
Şi slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, şi tot mai este loc.
 Şi a zis stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.

Niciun comentariu: