duminică, 17 iulie 2022

Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gadarenilor)

 

În vremea aceea, trecând Iisus dincolo, în ținutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte, atât de cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea.
 Și, iată, au început să strige și să zică: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești?
 Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând. 
Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoți afară, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Atunci El le-a zis: Duceți-vă!
 Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci.
 Și îndată toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă.
 Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații.
 Și, iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-L, L-au rugat să plece din hotarele lor. Iar Iisus, intrând în corabie, a trecut marea și a venit în cetatea Sa.

Niciun comentariu: