marți, 1 noiembrie 2022

Orice MINUT contează!

 

Iată comunicatul de presă transmis de Ministerul Educației privitor la acest subiect: 
Ministerul Educației descurajează practicile unităților de învățământ care trec la „orarul de iarnă” și reduc durata orelor și a pauzelor.
 În fundamentarea acestor decizii, școlile invocă art.11, alin. (8) din ROFUIP:
 „În situații speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, cu informarea inspectoratului școlar.”
 Considerăm că, în condițiile meteorologice pe care le putem observa cu toții, o astfel de interpretare a cadrului legal este discreționară și inadecvată. 
Date fiind pierderile în învățare generate de perioada pandemiei, orice MINUT de școală contează. 
De aceea, am trimis inspectoratelor școlare o adresă prin care am solicitat ca școlile să fie susținute să-și păstreze orarul normal, manifestându-ne dezaprobarea față de obiceiul trecerii la „programul de iarnă”. Rugăm, pe această cale, directorii, profesorii, elevii și părinții să susțină apelul pe care l-am lansat și să depună toate eforturile, astfel încât să nu mai existe practici și acțiuni ce pot conduce la pierderi de învățare, se arată în mesajul Ministerul Educației.

Niciun comentariu: